Rozdělení elektrických spotřebičů dle užívání a lhůty pravidelných revizí dle použití a třídy ochrany

Skupina A:

spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli lhůty:

  • dle použití uživatelem

Skupina B:

spotřebiče používané ve venkovnímu prostoru (na stavbách, při zamědělských pracích, atp) lhůty:

  • spotřebiče držené v ruce třída I: (3 měsíce)
  • ostatní spotřebiče třída II a III: (6 měsíců)

Skupina C:

spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách lhůty:

  • spotřebiče držené v ruce třída I: (6 měsíců)
  • ostatní spotřebiče třída II a III: (12 měsíců)
  • ostatní spotřebiče: (24 měsíců)

Skupina D:

spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, ...) lhůty:

  • spotřebiče držené v ruce: (12 měsíců)
  • ostatní spotřebiče: (24 měsíců)

Skupina E:

spotřebiče používané při administrativní činnosti lhůty:

  • spotřebiče držené v ruce: (12 měsíců)
  • ostatní spotřebiče: (24 měsíců)